Litt utenfor allfarvei

På østsiden av Store Skillingen går en umerket, vakker tursti i flatt, åpent skogsterreng.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2012

Magisk novembersøndag i Store Skillingen

Av Kjersti von Krogh

Det samme "melancholske Landskab" som Bernhard Herre beskriver i sine beretninger om høstturer i Marka, fant vi denne første søndagen i november. Vannet hadde fått et tynt islag, til tross for mye regn og varmegrader flere dager i strekk.

03 Nov 2012

Et andeliv

Av Eyvind Wang |

Ikke like idyllisk alle steder ved Semsvann. Noen har funnet det for godt å slenge uti en pol-kasse. Endene bryr seg kanskje hverken om den eller været.

02 Nov 2012

Vannbru over flomstor elv

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den nedre delen av Spikerbrukfallet. Fallhøyde inklusive demningen er 25 meter. Vannledningene her leder trykkvann til turbinene i kraftstasjonen Spikerbrukfallet (fra 1914/15) et stykke nedenfor brua på Lommedalsveien. Brua kan sees øverst i bildet.