Skjærsjøelva: foss med kunstig kulp og fundamenter for skåvegger

Om lag 400 meter nedenfor Skjærsjødemningen gjør elva en speilvendt S-sving, delvis med stup på begge sider. I bunnen av fossen er det fortsatt en stor trekonstruksjon som kan ha dannet en kunstig kulp. Etter at elva har roet seg igjen er det fundamenter for skåvegger av tre. Bilde nr. 17914 viser samme foss med større vannføring, bilde nr. 17915 viser restene etter skåveggene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: et lite avstengt vann

Av Odd Tore Saugerud

Skåmurene var ledemurer, i motsetning til demninger. Likevel kunne de fungere som en demning, og danne små vann som dette omtrent midtveis mellom Hammeren og Skjærsjødemningen. Her har også beveren nylig funnet grunn til å prøvegnage et par trær, men flere spor etter den fant vi ikke.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: jernbolt og treverk fra 1890-tallet

Av Odd Tore Saugerud

Steinforbygningene i Skjærsjøelva er fra 1890-tallet. Treverket er også fra da, men er rimeligvis kraftig medtatt etter så mange år. Denne lille, mosegrodde resten finnes fortsatt på skåmuren på bilde nr. 17910.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: en skåmur i tjukke skauen

Av Odd Tore Saugerud

Etter at fløtningen ble slutt på slutten av 1960-tallet (eller var det tidlig på 1970-tallet, jeg mener å huske at jeg gikk glipp av den siste ordentlige fløtningen etter at jeg hadde flyttet til Oslo i 1970?), fikk kratt og trær gode vekstbetingelser i områdene som bare ble oversvømmet under fløtningen.