Nessetra: åtte rimfrosne vinduer og ett mørkt hull

Det midterste av husene på bilde nr. 18013 er nok våningshuset. Her har råten herjet stygt med vindusrammene, og ett vindu har falt ut. Det mørke hullet med en hvit, flagrende gardin virket nokså deprimerende på meg, en slags begynnelsen på slutten. Innsyn gjennom hullet viste at her var det meget spartansk, men ingen skader på inventaret foreløpig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Des 2012

Nessetra: flatehogst på gamle setervoller

Av Odd Tore Saugerud

Ved vårt første besøk på Nessetra i januar 1996 hadde skogen allerede invadert setervollene, men seterhusene var fortsatt godt synlige. Senere ble det så tett at det var vanskelig å få oversikt over bebyggelsen, se f.eks. bilde nr. 7195 fra 2007. Nå har flatehogsten åpnet vollene igjen, slik at det er mulig å se den gamle bebyggelsen samlet. Her er to gamle seterhus og en nyere brakke, alle nokså preget av tidens tann.

04 Des 2012

Skarpsnoåsen: de siste solstrålene

Av Odd Tore Saugerud

Klokken er 1500, og de siste solstrålene gyller de snøkledte trærne på Skarpsnoåsen. Med en gang kjentes nordasnoa enda kaldere.

04 Des 2012

Skarpsnoåsen: solnedgang over Finnemarka

Av Odd Tore Saugerud

Vinterdagene nå er korte. Selv om Skarpsnoåsen ligger høyt, går solen ned over Finnemarka allerede når klokken er 1500.