En blåkald dag på Ramsåsen: Tjernsøyet

Toppen av Ramsåsen er dominert av store myrer. I den østligste og minste av dem ligger et lite tjern, kalt Tjernsøyet på Geodatas kart. Her har solen forlatt myra og tjernet denne desemberdagen, men de siste rødgylne strålene treffer fortsatt trær på ryggen vest for myra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Des 2012

Rumpemyras nordende, Dritarkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle løypa Burudvann - Venssåseter gikk over Rumpemyra og fortsattte opp kleiva i nordenden av myra, se bilde nr. 18042. Kleiva ble kalt Dritarkleiva, og var, som dette bildet viser, heller trang og steinete, og med vannsig som fryser sent ut mot myra. Erik Unneberg husker dette som en løype som krevde mye snø, og jeg husker heller ikke at den var attraktiv. Dritarkleiva er ikke et smigrende navn, men en pensjonert skogsjef som jeg kjenner, mente at dette kom av at her hadde det vært en (vinter-)tømmervei, og at hestene hadde hatt en tendens til å gjøre fra seg der. Det er spor av planering og murverk i stinettet lenger syd, så denne forklaringen er ikke urimelig.

11 Des 2012

Ikke ri i skiløypa!

Av Tom Stensaker

Ikke ri i skiløypa! Hilsen Skiforeningen. Fra bommen ved Nedre Lyse står dette skiltet i håp om at ikke flere hester rir og ødelegger skisporet opp til Lysedammen. Gjentatte ganger har de ødelagt løypa, men nå håper vi at de leser dette skiltet og tar hensyn.

11 Des 2012

Lushaugen i sikte!

Av Trond Øverlier

Flott vintervær med Lushaugen som mål i bakgrunnen! Det er kjølig, men sola varmer litt. På det varmeste var det -5,5 grader i dag.