En blåkald dag på Ramsåsen: Breimåsan

Breimåsan er den største myra på Ramsåsen, og dekker mye av toppen. Her kom kulda virkelig sigende etter at solen gikk ned, og temperaturen gikk ned mot -15 °C med nordasno. Over Breimåsan er det gammel, rødmerket løype fra Stovivollen over Breimåsan syd til stupet mot Jordbru, og videre i en sløyfe tilbake over Breimåsan nord og mot Grønlandsveien nord. Denne løypetraséen ser ikke ut til å bli vedlikeholdt lenger, men myrene er OK for det.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Des 2012

En blåkald dag på Ramsåsen: Tjernsøyet

Av Odd Tore Saugerud

Toppen av Ramsåsen er dominert av store myrer. I den østligste og minste av dem ligger et lite tjern, kalt Tjernsøyet på Geodatas kart. Her har solen forlatt myra og tjernet denne desemberdagen, men de siste rødgylne strålene treffer fortsatt trær på ryggen vest for myra.

10 Des 2012

Rumpemyras nordende, Dritarkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle løypa Burudvann - Venssåseter gikk over Rumpemyra og fortsattte opp kleiva i nordenden av myra, se bilde nr. 18042. Kleiva ble kalt Dritarkleiva, og var, som dette bildet viser, heller trang og steinete, og med vannsig som fryser sent ut mot myra. Erik Unneberg husker dette som en løype som krevde mye snø, og jeg husker heller ikke at den var attraktiv. Dritarkleiva er ikke et smigrende navn, men en pensjonert skogsjef som jeg kjenner, mente at dette kom av at her hadde det vært en (vinter-)tømmervei, og at hestene hadde hatt en tendens til å gjøre fra seg der. Det er spor av planering og murverk i stinettet lenger syd, så denne forklaringen er ikke urimelig.

11 Des 2012

Ikke ri i skiløypa!

Av Tom Stensaker

Ikke ri i skiløypa! Hilsen Skiforeningen. Fra bommen ved Nedre Lyse står dette skiltet i håp om at ikke flere hester rir og ødelegger skisporet opp til Lysedammen. Gjentatte ganger har de ødelagt løypa, men nå håper vi at de leser dette skiltet og tar hensyn.