Småvannselva

Småvannselva heter elvestumpen mellom Småvanna og Aurevann. Som bildet viser, er den ganske trang og bratt ned mot Aurevann. Som bildet ikke viser, holder en fotografsky fossekall til der. I området øst for elva er det en rekke med betongbukker, sannsynligvis støtter for en rørledning med foreløbig ukjent hensikt. På gamle kart er det avmerket et elektrisitetsverk der elva renner ut i Aurevann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Des 2012

Kolletuppen i vinterdrakt

Av Odd Tore Saugerud

Kolletuppen rett øst for Aurevann er gjerne det beste utsiktstedet på Åmotkollane, forholdsvis skogfattig som den er.

20 Des 2012

Jordbærhaugen bader i ettermiddagssol ved -14 °C

Av Odd Tore Saugerud

Riktig idyllisk ved Jordbærhaugen dagen før vintersolverv, men -14 °C og stedvis nordasno gjorde likevel turen innover til en noe sur opplevelse. I bakgrunnen Kolletuppen i vinterdrakt.

20 Des 2012

Kaldt på Sørsetra

Av Eyvind Wang

Det varierte nok rundt 10 minusgrader på Krokskogen i dag. God gammeldags vinterstemning.