Eventyrstemning

Det er nå veldig flotte forhold i løypen fra Skansebakken over Oppkuvvannene og videre til Løvlia. Bildet er tatt like ved Langtjern, der det var noe i nærheten av eventyrstemning ved lunsjtider i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Des 2012

Småvannselva

Av Odd Tore Saugerud

Småvannselva heter elvestumpen mellom Småvanna og Aurevann. Som bildet viser, er den ganske trang og bratt ned mot Aurevann. Som bildet ikke viser, holder en fotografsky fossekall til der. I området øst for elva er det en rekke med betongbukker, sannsynligvis støtter for en rørledning med foreløbig ukjent hensikt. På gamle kart er det avmerket et elektrisitetsverk der elva renner ut i Aurevann.

20 Des 2012

Kolletuppen i vinterdrakt

Av Odd Tore Saugerud

Kolletuppen rett øst for Aurevann er gjerne det beste utsiktstedet på Åmotkollane, forholdsvis skogfattig som den er.

20 Des 2012

Jordbærhaugen bader i ettermiddagssol ved -14 °C

Av Odd Tore Saugerud

Riktig idyllisk ved Jordbærhaugen dagen før vintersolverv, men -14 °C og stedvis nordasno gjorde likevel turen innover til en noe sur opplevelse. I bakgrunnen Kolletuppen i vinterdrakt.