Ved Fjølahyttbekken

Bilde fra løype nr. 1059. Etter hyttefeltet går løypetraseen kort innom "Vinstralinja" (Oslo - Vinstra. I bakgrunnen skimtes Linken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Des 2012

Gjennom Lygna hyttegrend

Av Rune Resset

Løypetraseen går gjennom det nye hyttefeltet på Lygna hvor det nå legges ut flere hundre tomter tilsalgs.

27 Des 2012

Ved Lygna Utfartsparkering

Av Rune Resset

Bilde fra Stormyra på Lygna der løype nr. 1059 starter/slutter, i sørvest-hjørnet ved Lygna utfartsparkering.

27 Des 2012

Nytt skilekområde i lysløypen

Av Ivar Gilså

Bærum kommune har i forkant av 2012/2013-sesongen utvidet og forbedret lysløypen på Vestmarksetra. Blant annet har det blitt satt opp stolper og lys på hogstflaten langs Gamle Gupuvei, slik at dette kan brukes som skilekområde også om kvelden. I bakgrunnen skimter man storbyen i det fjerne.