Soria Moria?

Fotografen er litt usikker, men vurderer at vi ser deler av vollen på Sørsetra i forgrunnen og Norefjell i det fjerne i bakgrunnen. Bildet er fra Krokskogen, mellom Frøshaug og Attogframtjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Jan 2013

En blåkald dag

Av Odd Tore Saugerud

Tosifret kulde i Østmarka i dag, i alle fall i enkelte søkk. Ikke mye snø, hardt og krevende føre, men brukbart. I løpet av tre timer så vi elleve personer på ski, derav en på dette bildet, prikken i vika i høyre (vestre) del av vannet. To syklister tok også turen inn hit, mens fotfolket med brodder holdt seg nærmere Nøklevann.

12 Jan 2013

Tømmerrenne ved Nordre Krokvann

Av Torgeir Stenstad

Her litt kulturhistorie, idet tømmerrenna ned til Røyrivann er godt bevart.

12 Jan 2013

Isfossen ved Bjørntjern

Av Torgeir Stenstad

En av fotografens favorittsteder, vi er nord for østre ende av Tappenbergvann, og her inne i naturreservatet er isfossen like flott hver vinter.