Langs Nedre Fløyta i sneværet

Fløyta er et sakterennende vassdrag som bringer vann fra de store myrområdene sentralt i Vestmarka ut i Gupuelven, som igjen renner ut i Semsvannet. Her går vi langs Nedre Fløyta, like sørvest for Furuholmen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2013

Hvilebrakke

Av Torkel Kristoffersen

Syd i Østmarka er det steder der det ikke er så mye folk. Denne hvilebrakka brukes nok ikke så ofte. På bordet inne i brakka ligger det et nummer av Dagbladet fra 1987. Der er det store overskrifter om det kommende OL i Calgary.

14 Feb 2013

Elgegrava

Av Torkel Kristoffersen

Et svært interessant sted der smale dråg møtes fra flere kanter. Sikkert helt perfekt for en dyregrav. Fikk man først elgen inn i de smale dalene, var det bare å jage den rett i fella. Dette er også et sted der de færreste har vært.

14 Feb 2013

Slitent uthus på Øverstuene

Av Torkel Kristoffersen

Det ser ikke ut som at uthuset har så lenge igjen.