Utsikt fra startrampen for hangglidere 2005

Dette bildet er tatt fra samme sted som bilde nr. 18746, men nesten åtte år tidligere. Bortsett fra forskjellig brennvidde og vinkling ser kanskje bildene nokså like ut, men det er minst to vesentlige forskjeller: Sundvolden Hotel har blitt kraftig utbygget, og, kanskje enda viktigere for ringerikinger, dampen fra Follum Farbrikker, som er godt synlig mellom Norderhov kirke og Steinssletta på dette bildet, har forsvunnet. Follum var den største bedriften på Ringerike, og var et landemerke sett fra Krokskogen, synlig fra Lamannshaugen i nord til Krokskogens vestligste punkt i syd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Feb 2013

Utsikt fra startrampen for hangglidere 2013

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle startrampen for hangglidere på oversiden av veien er i forfall, men gir fortsatt den beste utsikten over Ringerike. Her har lysene i bygda blitt tent og de første stjernene blitt synlige, mens det fortsatt er rester av aftenrødmen mot sydvest. Bilde nr. 18747 viser samme utsikt slik den var for åtte år siden.

20 Feb 2013

Dagens siste take-off fra Kronprinsens utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Det var stor aktivitet med paraglidere denne dagen, men lite vind og termikk sørget for at det bare ble glideflukt nedover. Her er dagens to ivrigste, to jenter som tok to ekstraturer mot aftenrøden etter at alle de andre hadde gitt seg. Det var såpass skumt at selv med ISO 800 ble avgangen bevegelsesuskarp.

20 Feb 2013

Dagens siste solstreif på Grøndokka

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra Dronningveien over Grøndokka, Sundvollen og Storøya er et populært motiv når veien er uten brøytekanter. Med snø er det heller vanskelig å parkere der, men i anledning vinterferien var den nyfrest til full sommerbredde. En god anledning til å få med seg dagens siste solstreif, og øst for Storøya en paraglider under innflyvning mot landingsplassen på jordet.