Torvtørkehuset på Semsmåsan

På myren Semsmåsan ble det fra 1938 og til ut på 1950-tallet drevet storstilt produksjon av torvstrø - tørket torv som ble brukt som strø i fjøs og staller og som gjorde det enklere og rensligere å samle gjødsel fra husdyrene. Første året ble det tatt ut hele 500 kubikkmeter torv fra Semsmåsan, og til dette trengtes hus for å tørke torven. I alt ble det satt opp 20 torvtørkehus her, og torvuttaket er fortsatt synlig som tre lange, dype furer langsetter myren. Tørkehuset som står her i dag, er godt synlig fra skiløypen, men er en replika bygget i 1994. I snevær er det fint å raste her, men byggverket gir ikke særlig le for vinden...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Feb 2013

Bare elgen og vi mot Guribrenna

Av Kjersti von Krogh

Området nord for Sandungen gård er vilt og spennende, her er det vanligvis lite folk. Til gjengjeld var det mye spor etter elg, hare og storfugl. Sydover er det vidt utsyn over Vesle og Store Sandungen, og i synsranden Sandungskollen og Kikutmassivet.

13 Feb 2013

Tjernsbråtan

Av Olav Harlem

Tjernsbråtan er et populært turmål i Nesoddmarka. Stedet benyttes som speiderhytte, og det er servering her i helgene vinterstid.

13 Feb 2013

Krysser veien ved Svestad

Av Olav Harlem

Her ved Svestad krysser løypa Midtveien.