Putten

Løype 1015 Heimdal - Putten passere her det lille tjernet Putten like før løypekryss med løype 1018 Snippen - Putten og 1020 Putten - Gammelvangsmyra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Feb 2013

Kryssing av Råkalidammen

Av Erling Jellum

Løype 1017 fra Greniskogen krysser her over Råkalidammen.

03 Mar 2013

Parkering ved Råkalidammen

Av Erling Jellum

Råkalidammen er en av innfallsportene til Markadatabasens skitur nr. 314 (Fyrivangrunden) og nr. 315 (Puttenrunden).

14 Feb 2010

Fra Fyrivangløpet i 2010

Av Erling Jellum

Etter stigningen opp fra Putten går løype 1020 Putten - Gammelvangsmyra over mange myrområder fram til Gammelvangsmyra. Her er deltakere under Fyrivangløpet i 2010 i fint driv over Høgmyra.