Fjellfølelse i Toresplassrunden

Skjærtorsdag var det stor utfart fra Høymyr ved Sollihøgda, og de fleste valgte å gå Toresplassløypa eller Linjeløypa inn til Sørsetra. Men påskeopplevelsen var nok vel så stor for de få som gikk over Rønningen. Denne løypetraseen, som går mellom Djupdalsveien og Toresplassen, er en del av Toresplassrunden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Mar 2013

Påske ved Jørgenhytta

Av Erik Unneberg

Det var stor utfart til Sørsetra i dag. Langt færre folk ved Jørgenhytta noen hundre meter vestover.

27 Mar 2013

KK-plassen

Av Eivind Molde

KK-plassen er basen for virksomheten til IL Kolbukameratene. Her ser vi klubbhuset og garasjen der preppemaskinen parkeres. Kolbukameratene kjører opp et stort løypenett her i området. Løypene "henger sammen" med løyper som preppes av andre. Dermed er det sammenhengende løype fra KK-plassen til bl.a. Rausteinshytta ved Torsæterkampens topp og til Fjellsjøkampen i Hurdal.

27 Mar 2013

Totenvinter

Av Eivind Molde

Vinterlandskap ved Lund på Toten. Kolbukameratene har laget spor.