Sør-Elvåga venter på våren

Vi står på brua i sundet mellom Sør- og Nord-Elvåga og skuer utover mens regnet øser ned. Her er ikke mye grønt og solvarme, men den kommer nok.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Mai 2013

Kald vårmorgen ved El Paso

Av Torgeir Stenstad

Regnet øser ned, det er +4 grader og de siste rester av is ser ut til å forsvinne på Sør-Elvåga. I 1964 ble Elvåga-vannene hevet, og det ble nødvendig å bygge en bro her i sundet mellom Nord- og Sør-Elvåga. Og på folkemunne er dette stedet blitt hetende «El Paso», som opprinnelig er en grenseovergang mellom Texas og Mexico. Vi får nøye oss med kommunegrensen mellom Oslo og Lørenskog.

03 Mai 2013

Fortsatt skimuligheter ved Skoglund i Bærum

Av Fredrik Gade |

Nøyaktig 1 km opp fra E16 ser det slik ut. Herfra kan man gå mer eller mindre sammenhengende rundt Svartvann og opp til Grønland eller Mikkelsbonn. Spesielt flott tidlig på dagen, eller som her: sent på kvelden. Ved Kalvemyrpytten sør for Mikkelsbonn kunne man i skumringen høre både perleugle og orrfugl. Snøen på myrene er helt borte, men det er mulig å komme seg tørrskodd over om man beholder skiene på.

03 Mai 2013

Finnstadporten

Av Tom Stensaker |

Veien fra Sinnerdalen til Finnstad går gjennom denne kløften, som er en port mellom Krokskogen og Nordmarka nord. Her går grensen mellom Bondeskauen og Nordmarksgodset.