Å se det store i det små

"Sureblad" kalte vi som barn trekløverbladene på denne planten, som egentlig heter gjøkesyre. De hvite blomstene med fem kronblad og gule støvbærere er små kunstverk med sine tydelig markerte lilla nervetråder i kronbladene. Det er bare om våren blomsten er åpen, sommer og høst er den lukket. Bildet er tatt i Tømtemarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2013

Demmer ikke mer

Av Kjersti von Krogh

Store Svarttjern (367 moh.) ligger mellom Holmevann og Langdalsvann. Elven ble regulert for fløting rundt 1917. Sagen lå ved plassen Fredrikstad og ble nedlagt i 1934. Denne flotte steindammen ble bygget til fløtingen, men står nå åpen.

26 Mai 2013

Utsikt fra Guribrenna

Av Torgeir Stenstad |

Vi er ved en skogsbilvei nordvest for Sandungen opp mot Guribrenna. Dette er en blindvei, og ingen synes å finne det umaken verdt å tråkke opp alle høydemetrene. Mot sør er det imidlertid flott utsikt mot Sandungen og massivet ved Kikuttoppen og Sandungskollen.

26 Mai 2013

Fra Søndre Branntjern høyde 614

Av Torgeir Stenstad |

Kjentmannspost 25 er plassert ved høyde 614 like ved Søndre Branntjern nordvest for Sandungen. Dette stedet var også post 1 i det første NM i orientering etter krigen, 30. september 1945. Her er vi langt til skogs i ødemarka. Kanskje greit vi ikke var o-løper i 1945; med kartkvaliteten den gang, må dette ha vært en vanskelig post.