Husmannsplassene Ravnsborg

Turen nordover fra Gaupefjell kan gjerne legges om Baltserud, Ravnsborg og Jonsrud. Ved Ravnsborg er det store, åpne og sydvendte områder, og svaberget med ruinen av Østre Ravnsborg er en fin rasteplass. Her blomstrer natt og dag ved hjørnet av ruinen mens Atie studerer opplysningene om de to husmannsplassene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2013

Gaupefjell: toppartiet

Av Odd Tore Saugerud

På toppen av Gaupefjell så vi ingen gaupe, og utsikten var også heller begrenset. Men tårnet var høyt, solen var varm og himmelen blå, så da får dette bildet fortelle om hva man kan vente seg etter en tur opp hit.

26 Mai 2013

Dødens skyggedal: fortsettelsen mot Gaupefjell

Av Odd Tore Saugerud

Selv om kløfta flater seg ut der stien passerer, fortsetter stuprekken på nordsiden av kløfta videre i retning Gaupefjell på oversiden av stien. Her er bunnen mer storsteinet og vegetasjonen tettere, så tett at det er omtrent umulig å oppdage Atie som skulle være en slags målestokk for stuphøyden.

26 Mai 2013

Dødens skyggedal: elgens siste utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den siste utsikten som elgen fra syd ville fått om den våget seg for langt ut på kanten av sydstupet i Dødens skyggedal. Det er lite sannsynlig at den hadde gjort det i dagslys og så fint vær som dagens, men i mørke og tåke og/eller med overhengende snøskavl kunne det lett gått galt. Stupet er høyt nok til å brekke ben eller nakke, og det skal ha blitt funnet kadavre av døde dyr nede i kløften.