Totjernet: enda et idyllisk skogsvann

Idylliske skogsvann er det mange av, både i Marka og i Markadatabasen, men på Nesodden er ikke skogsvannene like tallrike som i mange andre marker. Totjernet mellom Jonsrud og Alværn er likevel et besøk verdt. Vannet ligger i en ganske bløt skogsmose med gørrhøl og bekkesig i begge ender, og stien på turkartet i M1:20 000 er mye tydeligere og bedre enn det som finnes av stibiter i terrenget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2013

Husmannsplassene Ravnsborg

Av Odd Tore Saugerud

Turen nordover fra Gaupefjell kan gjerne legges om Baltserud, Ravnsborg og Jonsrud. Ved Ravnsborg er det store, åpne og sydvendte områder, og svaberget med ruinen av Østre Ravnsborg er en fin rasteplass. Her blomstrer natt og dag ved hjørnet av ruinen mens Atie studerer opplysningene om de to husmannsplassene.

26 Mai 2013

Gaupefjell: toppartiet

Av Odd Tore Saugerud

På toppen av Gaupefjell så vi ingen gaupe, og utsikten var også heller begrenset. Men tårnet var høyt, solen var varm og himmelen blå, så da får dette bildet fortelle om hva man kan vente seg etter en tur opp hit.

26 Mai 2013

Dødens skyggedal: fortsettelsen mot Gaupefjell

Av Odd Tore Saugerud

Selv om kløfta flater seg ut der stien passerer, fortsetter stuprekken på nordsiden av kløfta videre i retning Gaupefjell på oversiden av stien. Her er bunnen mer storsteinet og vegetasjonen tettere, så tett at det er omtrent umulig å oppdage Atie som skulle være en slags målestokk for stuphøyden.