Utsikt mot nord fra Lortholkollen

Lortholkollen har mange nakne smårygger med vegetasjon mellom, og en runde på kollen gir bra utsyn i alle retninger, unntatt mot vest. Her er selve kolletoppen med varde og tre jernbolter. Den til høyre markerer grensen mellom Nordmarksgodset og Sørkedalsgodset etter Stubdalsforliket i 1759. I bakgrunnen skimtes Finnerudsetra ved østenden av Spålen. Kjentmannspost 1992-94.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jun 2013

Lunsj med utsikt fra et veststup på Lortholhøgda

Av Odd Tore Saugerud

Nei, Lortholhøgda er ikke feiltrykk. Lortholkollen ligger på en småkollet høyde, og er med sine 614 moh. lavere enn den høyeste kollen/ryggen på 621 moh. der. Lortholhøgda omfatter hele høyden med koller og myrer. Denne utsiktsplassen ligger VNV for Lortholkollen og er etter GPS-kartet over 610 moh. Fin utsikt mot myrene og den største av myrputtene på vestre (lavere) del av Bleiksjøflaka. Bak denne den tettvokste dalen der Langtjernbekken renner, så et lite glimt av østenden av Storflåtan. I horisonten til høyre Gyrihaugens karakteristiske profil.

08 Jun 2013

Bregneskog i Åstaddammen naturreservat

Av Berit Saghaug Mørck

Bregnene som vokser i Åstaddammen naturreservat er nå store og flotte, nesten som en skog.

08 Jun 2013

Ned mot Tveitersetra

Av Berit Saghaug Mørck

Fra Tveitersetra er det flott utsikt mot fjorden, Semsvannet og Skaugumsåsen.