Nautsundkollen: interiør i Janhula

Dette er interiøret i Janhula, spartansk og meget trangt. Selv om det gjerne var bygget på litt ekstra rom av trestammer, er det vanskelig å forstå at noen kan ha skjult seg her i syv år og holdt ut vinterstid. Siden vi var her sist i 2009, har hula muligens blitt brukt, siden kokekarene har blitt flyttet på og det har vært gjort opp varme utenfor hula, se bilde nr. 19611.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jun 2013

Nautsundkollen: Janhula

Av Odd Tore Saugerud |

Vest for blåstien, om lag 170 meter syd for Nautsundkollen, ligger det noen store steinblokker. Under disse er det et hulrom. Kjentmannshåndboka 2008-10 forteller at dette var vinterhula til Fleske-Lars, hvis egentlige navn var Jan. Sommerhula lå i steinrøysa langs Langtjernbekken om lag to kilometer lenger syd. Her undersøker Atie hula, og fungerer samtidig som målestokk. For interiør, se bilde nr. 19612. Kjentmannspost 1990-92 og 2008-10.

07 Jun 2013

Utsikt mot nord fra Lortholkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Lortholkollen har mange nakne smårygger med vegetasjon mellom, og en runde på kollen gir bra utsyn i alle retninger, unntatt mot vest. Her er selve kolletoppen med varde og tre jernbolter. Den til høyre markerer grensen mellom Nordmarksgodset og Sørkedalsgodset etter Stubdalsforliket i 1759. I bakgrunnen skimtes Finnerudsetra ved østenden av Spålen. Kjentmannspost 1992-94.

07 Jun 2013

Lunsj med utsikt fra et veststup på Lortholhøgda

Av Odd Tore Saugerud

Nei, Lortholhøgda er ikke feiltrykk. Lortholkollen ligger på en småkollet høyde, og er med sine 614 moh. lavere enn den høyeste kollen/ryggen på 621 moh. der. Lortholhøgda omfatter hele høyden med koller og myrer. Denne utsiktsplassen ligger VNV for Lortholkollen og er etter GPS-kartet over 610 moh. Fin utsikt mot myrene og den største av myrputtene på vestre (lavere) del av Bleiksjøflaka. Bak denne den tettvokste dalen der Langtjernbekken renner, så et lite glimt av østenden av Storflåtan. I horisonten til høyre Gyrihaugens karakteristiske profil.