Padling med grønn bakgrunn

Det var mange båter på Bogstadvannet i kveld. Det var flere som bedrev rotrening der, men kajakkene var i flertall. Var det kanskje et kajakkurs denne gruppen deltok på? Bildet er tatt fra Bogstad badeplass, og vi ser golfbanen som en grønn bakgrunn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2013

Trehørningen og det gamle båthuset

Av Odd Tore Saugerud

Fra demningen er det bra ustikt mot Trehørningen og Kampesetervika. Båthuset har sett sine beste dager, og ser ut til å være på vei ned over båtene. Nordavinden i det siste har samlet blomsterstøvet i vestenden av demningen.

11 Jun 2013

Overløpet i Trehørningsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 19637 viser at det bare siver litt lekkasjevann gjennom bunnluka. Som dette bildet viser, er det fortsatt så høy vannstand i Trehørningen at det renner ganske friskt i overløpet. Dette er kraftig innsnevret med en 48 x 148 trykkimpregnert planke satt på høykant og skrudd fast med vinklejern. Merkelig at den har overlevd isløsning og vårflom.

11 Jun 2013

Trehørningsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i sydenden av Trehørningen er konstruksjonsmessig en kopi av Småvannsdemningen, tørrmurt med utstikker, og nyere betongdekke på vannsiden og i overfallet. Det er derfor sannsynlig at den er like gammel som Småvannsdemningen, se bilde nr. 19595. En vesentlig forskjell er at Trehørningsdemningen ikke har uttak for rørledning, så dette har vært et rent vannreservoar. Trehørningsdemningen har også hus over løfteverket til bunnluka, som står nesten lukket her. Eldste innskrift på huset er fra 1-6-1938 signert Yngvar Johanessen.