Sommerstemning ved Bønnerudtjern

Tjernet som ligger 445 moh. øst for Krokkleiva, kalles også Kleivtjernet. Etter et par dager med regn og torden midtveis i juni, lukter det sommer, og frodig blomstring antyder en rik bærhøst!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jun 2013

Høyt og fritt sør for Krokkleiva

Av Kjersti von Krogh

Nordsetra er ett av flere velholdte seterhus i denne grenda, som ligger drøyt 450 moh. Her setret gårdene Vik, Fekjær og Bili.

14 Jun 2013

Haukerenna, utløpet i Svarten

Av Odd Tore Saugerud |

Etter en ganske interessant sykkeltur i renna, var vi ved Svarten, men hvor var veien? Kartet på bilde nr. 19652 gir svaret, men på kartet fra 1946 var den jo ikke inntegnet. Så da var det å sykle renna opp igjen, men det gikk ikke, for det var ikke plass til pedalene når vi nå måtte trå. Å balansere på rennekanten og trille var heller ikke på tale, alt for risikofylt der renna var oppbygd og over viadukten. Så da ble det å bære syklene med oppakning dem gjennom krattskog med myr eller steinet grunn langs Svarten og opp lia til vi endelig fant veien. Sjelden har vi brukt så mye tid og krefter på en snarvei som skulle spart oss nettopp tid og krefter. Men Roverprøven ble godkjent.

14 Jun 2013

Haukerenna, tilgrodd og råtnende

Av Odd Tore Saugerud |

Der Haukerenna går på trefundamenter, er forfallet størst. Dette er et av de bratteste og mest skyggefulle partiene etter viadukten, og her har da også renna sunket sammen og blitt helt deformert.