Haukeelva, den lange fossen

Etter et flatere parti før og etter viadukten går Haukeelva inn i en kanskje 100 meter lang foss. Selv med denne dagens forholdsvis beskjedne vannføring var den et flott syn, som bilder vanskelig kan rettferdiggjøre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jun 2013

Haukeelva med skåvegg av stein

Av Odd Tore Saugerud

Haukeelva var kjent som en meget vanskelig fløtningselv med flere «stygge» fosser. I tillegg går den for den meste i en kløft med bratte vegger, som sikkert gjorde saken enda verre når tømmeret vaset seg. Det er mange spor langs breddene etter at elveløpet har blitt renset for stein, men bare én skåmur, som bildet viser. Den er til gjengjeld murt av store blokker, og skal være over tre meter høy på det høyeste og 50 meter lang.

14 Jun 2013

Haukeelva, utløpet i Svarten

Av Odd Tore Saugerud

Denne gangen sto sykkelen igjen ved demningen i Hauken, og retur langs Haukeelva var en fristende retur. I Kjentmannshåndboken 2004-06 er utløpet av Haukeelva i Svarten beskrevet som en liten «Trollfjord». Det kan godt stemme om man kommer dit i kano, men de padlende denne dagen dro bare langs motsatt bredd og inn i Butleren, så det fikk jeg ikke sjekket. Men pent er det der, og breddene er bratte og på sydsiden ganske utilgjengelige.

15 Jun 2013

Flora ved Slora

Av Torgeir Stenstad

Sjelden så vi en flottere blomstereng enn den ved Slora i Sørkedalen i dag.