På sykkel forbi Kornmagasinet

Sykkelruten mellom Åsgard og Røyken går gjennom Midtbygda. En av de karakteristiske bygningene som passeres, er Kornmagasinet. Det er Røyken historielag som holder til her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jun 2013

Haukeelva, viadukten og fundamentene sett fra nordsiden

Av Odd Tore Saugerud |

I det flatere partiet ved viadukten er Haukeelva ganske bred og steinet, og ved sommervannføring er det mulig å krysse elva tørrskodd her om man har rimelig god balanse og finner de riktige omveier. Elva var fløtningselv til 1916, da den første tømmerrenna av tre ble bygget. Trerenner hadde en levetid på bare 10-12 fløtninger, og i 1939 ble trerenna skiftet ut med en renne av stålprofiler som var skjøtt sammen med klinkenagler. Som bildet viser, står fundamentene og renna fortsatt bra på nordsiden, men fundamentene er svekket av råte. Kan det være isgang som har «tatt» fundamentene midt i elva? Kjentmannspost 2004-06.

14 Jun 2013

Haukeelva, den lange fossen

Av Odd Tore Saugerud

Etter et flatere parti før og etter viadukten går Haukeelva inn i en kanskje 100 meter lang foss. Selv med denne dagens forholdsvis beskjedne vannføring var den et flott syn, som bilder vanskelig kan rettferdiggjøre.

14 Jun 2013

Haukeelva med skåvegg av stein

Av Odd Tore Saugerud

Haukeelva var kjent som en meget vanskelig fløtningselv med flere «stygge» fosser. I tillegg går den for den meste i en kløft med bratte vegger, som sikkert gjorde saken enda verre når tømmeret vaset seg. Det er mange spor langs breddene etter at elveløpet har blitt renset for stein, men bare én skåmur, som bildet viser. Den er til gjengjeld murt av store blokker, og skal være over tre meter høy på det høyeste og 50 meter lang.