Kupert turvei

Gang- og sykkelveien mellom Heggum og Spikkestadveien er bare 500 meter lang, men byr på bakker i begge ender. Det er ca. 25 meter ned til punktet midtveis, og en tilsvarende høydeforskjell opp til den andre enden. Strekningen inngår i sykkelrute nr. 709 (Røyken - Åsgard). På bildet ser vi Gleinåsen (206 moh.) oppe til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 2013

På sykkel forbi Kornmagasinet

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten mellom Åsgard og Røyken går gjennom Midtbygda. En av de karakteristiske bygningene som passeres, er Kornmagasinet. Det er Røyken historielag som holder til her.

14 Jun 2013

Haukeelva, viadukten og fundamentene sett fra nordsiden

Av Odd Tore Saugerud |

I det flatere partiet ved viadukten er Haukeelva ganske bred og steinet, og ved sommervannføring er det mulig å krysse elva tørrskodd her om man har rimelig god balanse og finner de riktige omveier. Elva var fløtningselv til 1916, da den første tømmerrenna av tre ble bygget. Trerenner hadde en levetid på bare 10-12 fløtninger, og i 1939 ble trerenna skiftet ut med en renne av stålprofiler som var skjøtt sammen med klinkenagler. Som bildet viser, står fundamentene og renna fortsatt bra på nordsiden, men fundamentene er svekket av råte. Kan det være isgang som har «tatt» fundamentene midt i elva? Kjentmannspost 2004-06.

14 Jun 2013

Haukeelva, den lange fossen

Av Odd Tore Saugerud

Etter et flatere parti før og etter viadukten går Haukeelva inn i en kanskje 100 meter lang foss. Selv med denne dagens forholdsvis beskjedne vannføring var den et flott syn, som bilder vanskelig kan rettferdiggjøre.