Slåttmyrbekken

Slåttmyrbekken meandrer seg gjennom hele Slåttmyra, og tar underveis opp i seg bekkene fra de tre Tvilling- eller Trillingvanna. Mesteparten av veien er den smal og noen ganger næremest usynlig, men i sydenden av myra vider den seg ut. Det var uventet mye vakende fisk i den, riktig nok bare fiskepinner på 15 cm og mindre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 2013

En myrputt med bukkeblad på Slåttmyra

Av Odd Tore Saugerud

Bukkeblad finnes mange steder i Marka, men på den artsfattige Slåttmyra var det bare én liten bestand i en av de små myrputtene som ligger spredt i myra.

15 Jun 2013

En orkidé på Slåttmyra

Av Odd Tore Saugerud |

Vel er Slåttmyra en såkalt artsfattig gressmyr, men likevel er det her og der innslag av blomster. Denne orkidéen var klar til blomstring, men ikke klar til artsbestemming. Det var den eneste orkidéen jeg så på hele myra, kanskje litt for tidlig enda?

15 Jun 2013

Slåttmyra øst for Byvann

Av Odd Tore Saugerud |

Øst for nordenden av Byvann ligger Slåttmyra, en såkalt artsfattig gressmyr med stort sett tistret myrgress. Likevel ble gresset slått, hesjet på myra og brukt til dyrefor av folket på Kampeseter. Det var bønder fra Ringerike som setret her til omkring 1950. Langs bekken som meandrer seg gjennom myra er det frodig tuegress. Kjentmannspost 1996-98.