Den første fossen i Slåttmyrbekken

Etter å ha blitt videre i sydenden av Slåttmyra, starter bekken nedstigningen mot Byvann om lag 60 meter lavere ved å kaste seg utover dette flaberget. Med dagens sommervannføring er den ikke særlig imponerende, men bredden på bekkeløpet mellom gresskantene viser at her kan vannføringen være mye større. Både på myra og i kanten av bekkeløpet viste bøyde strå at bekken hadde gått et stykke opp på breddene tidligere i år. Det er lite sannsynlig at fisk skulle kunne ta seg opp bekken til myra av egen kraft, så en eller annen gang har det vel blitt satt ut fisk i myra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Jun 2013

Slåttmyrbekken

Av Odd Tore Saugerud

Slåttmyrbekken meandrer seg gjennom hele Slåttmyra, og tar underveis opp i seg bekkene fra de tre Tvilling- eller Trillingvanna. Mesteparten av veien er den smal og noen ganger næremest usynlig, men i sydenden av myra vider den seg ut. Det var uventet mye vakende fisk i den, riktig nok bare fiskepinner på 15 cm og mindre.

15 Jun 2013

En myrputt med bukkeblad på Slåttmyra

Av Odd Tore Saugerud

Bukkeblad finnes mange steder i Marka, men på den artsfattige Slåttmyra var det bare én liten bestand i en av de små myrputtene som ligger spredt i myra.

15 Jun 2013

En orkidé på Slåttmyra

Av Odd Tore Saugerud |

Vel er Slåttmyra en såkalt artsfattig gressmyr, men likevel er det her og der innslag av blomster. Denne orkidéen var klar til blomstring, men ikke klar til artsbestemming. Det var den eneste orkidéen jeg så på hele myra, kanskje litt for tidlig enda?