Søttjernet, et skogstjern med flytetorver og mose som ikke bærer

Reidar Holtvedt i «Historier fra Krokskogen», 1953, sier det slik: «Myra rundt kjennet var ikke riktig trygg, og den var tung å vabbe. Men snart sto dype elgspor i mosen, og en kunne bare følge etter der større dyr hadde gått». Den første delen stemmer fortsatt, men noen elgspor eller spor etter andre dyr så jeg ikke, bare en and, og den har jo ikke problemer i terreng som dette. På vestsiden er det litt rasmark under stupene, og der var det et tråkk forbi de verst blauthølene. Og vannet var ganske stemningsfullt ved kveldstid med regn i horisonten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Søttjerndalen: bløt myr i bunnen, stup og storsteinet ur i sidene

Av Odd Tore Saugerud

I Søttjerndalen er bunnen for det meste bløt myr med små partier med flytemose hvor et feiltrinn gir benvask opp til knærne. Som dette bildet viser, er sidene ikke bedre. Her dekker mose dype hull mellom steinblokkene, og man må nærmest føle seg frem for å gå noenlunde sikkert.

25 Jun 2013

Søttjerndalen: en vill dal med store graner

Av Odd Tore Saugerud

I Søttjerndalen videre mot syd er det stor granskog. Ifølge Kjentmannshåndboken 2000-02 skal flere ha et brystmål (omkrets i brysthøyde) på over 2,20 m.

25 Jun 2013

Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

Av Odd Tore Saugerud |

I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det for sent å utforske dette nærmere. Kjentmannspost 2000-02. Med denne posten var enda en kjentmannhåndbok komplett.