Markalåven og rester etter kalkovn

Langs veien til Strømsbråtan og rett før denne ligger to kulturminner. I og rundt villnisset midt på bildet befinner det seg restene av en kalkovn fra tidlig på 1800-tallet. Litt av den runde steinmuren er synlig til høyre i bildet. Den røde bygningen i bakgrunnen er den såkalte Markalåven, også fra tidlig på 1800-tallet. Mer informasjon om denne under bilde nr. 18005.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

Et vann med fiskekrokform

Av Odd Tore Saugerud

Ringerikstjern er et vakkert og litt særpreget skogsvann på grunn av fasongen med to dype viker, en lang og en kort. Med litt fantasi og velvilje kan det ligne på en fiskekrok i formen.

30 Jun 2013

Klopp med tilløp

Av Odd Tore Saugerud

Med dagens høye vannstand er ikke kloppa på blåstien i sydvestenden av Ringerikstjern landfast lenger, knapt nok tilgjengelig fra vestsiden med lengdesprang med tilløp. Men fortsetter man et stykke videre nedover utløpsbekken, er det mulig å balansere over på steinene.

30 Jun 2013

Strømsdammen, stikryss og badevann

Av Odd Tore Saugerud

Strømsdammen ligger rett nedenfor Lillevann stasjon på Holmenkollbanen og sydvest for Rødkleiva, slalåmbakken fra OL i 1952. Som navnet antyder, er den oppdemmet med en ganske lav demning, utløp mot Jegersborgdammen og videre til Bogstadvannet. Stor steinrøys på vestsiden med lavdekke (rødberglav?).