En ekte Hermann Quegwer aus Bunzlau

På Markalåven har denne gamle potetopptageren og tyske kvalitetsproduktet fått sitt hvilested under tak. Jeg husker fortsatt slike hestedrevne opptagere fra barndommens potetferier. De kastet vekk både poteter og stein, og etter en dag i åkeren var ryggen utrolig vond.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

Markalåven og rester etter kalkovn

Av Odd Tore Saugerud

Langs veien til Strømsbråtan og rett før denne ligger to kulturminner. I og rundt villnisset midt på bildet befinner det seg restene av en kalkovn fra tidlig på 1800-tallet. Litt av den runde steinmuren er synlig til høyre i bildet. Den røde bygningen i bakgrunnen er den såkalte Markalåven, også fra tidlig på 1800-tallet. Mer informasjon om denne under bilde nr. 18005.

30 Jun 2013

Et vann med fiskekrokform

Av Odd Tore Saugerud

Ringerikstjern er et vakkert og litt særpreget skogsvann på grunn av fasongen med to dype viker, en lang og en kort. Med litt fantasi og velvilje kan det ligne på en fiskekrok i formen.

30 Jun 2013

Klopp med tilløp

Av Odd Tore Saugerud

Med dagens høye vannstand er ikke kloppa på blåstien i sydvestenden av Ringerikstjern landfast lenger, knapt nok tilgjengelig fra vestsiden med lengdesprang med tilløp. Men fortsetter man et stykke videre nedover utløpsbekken, er det mulig å balansere over på steinene.