Rasteplass og gammel kjentmannspost ved Gampetjern

Kjentmannshåndboken 1992-94 sier om post 10 – Gampetjern: «Posten er plassert på en fin rasteplass sydvest i tjernet». Selv om det ikke er igjen spor av posten lenger, må dette ha vært plasseringen. Litt lenger nord er det flytetorv langs bredden, men brukbar utsikt til stupene på Kattjernåsens og Gullikskollens vestside.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

En ekte Hermann Quegwer aus Bunzlau

Av Odd Tore Saugerud |

På Markalåven har denne gamle potetopptageren og tyske kvalitetsproduktet fått sitt hvilested under tak. Jeg husker fortsatt slike hestedrevne opptagere fra barndommens potetferier. De kastet vekk både poteter og stein, og etter en dag i åkeren var ryggen utrolig vond.

30 Jun 2013

Markalåven og rester etter kalkovn

Av Odd Tore Saugerud

Langs veien til Strømsbråtan og rett før denne ligger to kulturminner. I og rundt villnisset midt på bildet befinner det seg restene av en kalkovn fra tidlig på 1800-tallet. Litt av den runde steinmuren er synlig til høyre i bildet. Den røde bygningen i bakgrunnen er den såkalte Markalåven, også fra tidlig på 1800-tallet. Mer informasjon om denne under bilde nr. 18005.

30 Jun 2013

Et vann med fiskekrokform

Av Odd Tore Saugerud

Ringerikstjern er et vakkert og litt særpreget skogsvann på grunn av fasongen med to dype viker, en lang og en kort. Med litt fantasi og velvilje kan det ligne på en fiskekrok i formen.