Bjørnstadbekken: en fin foss

Et stykke nedenfor kloppa på bilde nr. 19745 kaster bekken seg utfor et om lag fire meter høyt stup og danner denne fine fossen med egen regnbue.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2013

Bjørnstadbekken: kloppa på blåstien Kampeseter - Mosebråtan

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 300 meter nedenfor utløpet fra Gampetjern krysser blåstien Bjørnstadbekken på klopp. Kloppa er både vindskjev og skakk, og var nok oversvømmet under flommen. Denne stien og små tråkk ved utløpet fra Gampetjern og ved innløpet i Trehørningen er de eneste sporene etter menneskeferdsel langs bekken. Ingen tråkk langs noen av sidene, ikke så rart siden de for det meste består av tue- og mosemyrer og tett løvkratt, innblandet mosegrodd steinur og småstup.

02 Jul 2013

Bjørnstadbekken: spor etter flommen sist uke

Av Odd Tore Saugerud

Bjørnstadbekken er bekken fra Gampetjern til Trehørningen. For fire dager siden var den så flomdiger at det ikke var tilrådelig å krysse den, og det som tydelig er myr i dag, så ut som løker. Grastustene på vindfallene viser at vannstanden her var minst 40 cm høyere under flommen.

02 Jul 2013

Rasteplass og gammel kjentmannspost ved Gampetjern

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboken 1992-94 sier om post 10 – Gampetjern: «Posten er plassert på en fin rasteplass sydvest i tjernet». Selv om det ikke er igjen spor av posten lenger, må dette ha vært plasseringen. Litt lenger nord er det flytetorv langs bredden, men brukbar utsikt til stupene på Kattjernåsens og Gullikskollens vestside.