Muligheter ved Elnes

Togene stopper ikke mer ved Elnes, men fortsatt er det fint å starte en sykkeltur herfra. Grusveien til venstre fører deg inn i Nordmarka fra østsiden, og da kommer du deg opp til for eksempel Mago. Ved å sykle under jernbanebroen til høyre på bildet, og deretter ta til venstre, kommer du etter hvert til Stryken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2013

Sommer og fossebrus

Av Kjersti von Krogh

Svær vannføring i Skjærsjøelva denne første søndagen i juli. Elva gir mye lyd fra seg her ved Stangjernshammeren like før den renner ut i Maridalsvannet ved Hammeren. Dette er skikkelig historisk grunn med ruiner fra jernverksdriften helt tilbake til slutten av 1700-tallet, da Peder Anker kjøpte Bærum Jernverk og la vei over Fossum ved Bogstad til Maridalshammeren.

06 Jul 2013

Nikkere i veikanten

Av Erik Unneberg |

Det er mye enghumleblom å se på Krokskogen nå. Disse stod i kanten av veien mellom Fjellsetra og Damtjern, nærmere bestemt like ved Ingjerdsbrenna.

06 Jul 2013

Kleivene møtes i grønn forening

Av Erik Unneberg

På en flott julidag ble jeg overøst med grønn vegateasjon langs Krokkleiva. Her hvor bildet er tatt, går Nordkleiva opp til venstre.