Fint å sykle her

En fin turmulighet er å sykle nordover fra Elnes. Da kommer du inn på denne delvis gressbevokste veien, som fører deg frem til rv 4. Derfra er det kort vei til Vekta ved Varpet, hvorfra du kan sykle opp i Romeriksåsene, eller du kan fortsette mot Stryken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2013

Muligheter ved Elnes

Av Erik Unneberg

Togene stopper ikke mer ved Elnes, men fortsatt er det fint å starte en sykkeltur herfra. Grusveien til venstre fører deg inn i Nordmarka fra østsiden, og da kommer du deg opp til for eksempel Mago. Ved å sykle under jernbanebroen til høyre på bildet, og deretter ta til venstre, kommer du etter hvert til Stryken.

07 Jul 2013

Sommer og fossebrus

Av Kjersti von Krogh

Svær vannføring i Skjærsjøelva denne første søndagen i juli. Elva gir mye lyd fra seg her ved Stangjernshammeren like før den renner ut i Maridalsvannet ved Hammeren. Dette er skikkelig historisk grunn med ruiner fra jernverksdriften helt tilbake til slutten av 1700-tallet, da Peder Anker kjøpte Bærum Jernverk og la vei over Fossum ved Bogstad til Maridalshammeren.

06 Jul 2013

Nikkere i veikanten

Av Erik Unneberg |

Det er mye enghumleblom å se på Krokskogen nå. Disse stod i kanten av veien mellom Fjellsetra og Damtjern, nærmere bestemt like ved Ingjerdsbrenna.