Furumo stasjon

Den nye stasjonen på Harestua, Furumo, skifter 15. desember 2013 navn til Harestua. Det er stor parkeringsplass ved stasjonen. Den ligger rett bak leskuret på bildet. Rett utenfor høyre bildekant er det sykkelparkering. Det er to tilførselsveier for de syklende. Den ene ser vi til venstre i bildet, mens den andre er gang- og sykkelveien langs bilveien som ender i rundkjøringen til høyre på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2013

Sommersykling på Harestua

Av Erik Unneberg |

I dag var det god sommertemperatur i luften, og mange benyttet det fine været til å sykle, slik som her ved Harestua. Bildet er tatt mot nord, og ved den røde bygningen til høyre, er det skiltet opp til Furumo togstasjon.

07 Jul 2013

Sykkeltur på Hadelandsvegen

Av Erik Unneberg |

Etter at den nye rv 4 ble lagt på vestsiden av Harestuvannet, er den gamle veien på østsiden blitt betraktelig roligere, og dermed fin å sykle på. Det var mange på sykkeltur eller -trening denne søndagen. Dette bildet er tatt ved Strykenvannet.

07 Jul 2013

Ned stien, ut på veien

Av Erik Unneberg |

Fra Furumo togstasjon på Harestua går det en fin skogsbilvei sydover. Den er fin å sykle på. Etter noen kilometer går en godt opparbeidet sti (delvis kjerrevei) til høyre, nedover mot Harestuvannet. Det er morsomt å sykle ned her, og bortsett fra gjennom toglinje-undergangen, er det ikke nødvendig å forlate sykkelsetet. På bildet er det bare noen titalls meter igjen før sykkel og fotograf er nede ved Monsrudvika på Hadelandsvegen. Vi ser vannet blinke der nede.