Soldag ved Skrukkelisjøen

Bading, solig og fisking - og det bare noen meter fra fylkesveien langs Skrukkelisjøen. Her er det fint å ta seg en pause på en dag som dette.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2013

Dorsk dag i Helgedalen

Av Eivind Molde |

Det er varmt og godt i Helgedalen i dag. Freden og roen råder her på Søndre Helgedalsætra. I denne vakre setergrenda er det ingen drift nå, men et stort antall dyr beiter her inne. Noen bygninger blir brukt som hytter.

25 Jul 2013

Vakker sik fra Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Tross varmen ble det en fin sik og noen abbor i Katnosa i dag. Her i nærheten av Ørneøya.

26 Jul 2013

Idyll ved Øyangssaga

Av Nina Didriksen

Øyangssaga er en nedlagt oppgangssag langs Øyangselva mellom Øyangen og Mosjøen. Saga var i drift på 1800-tallet, men ble nedlagt da dampsagene overtok. I dag kan en se steinfundamentene i Øyangselva rett nedenfor Sagstua. Øyangssaga var kjentmannspost 2006-2008.