Kveldstur for å se på fly

Noen har som hobby å se på - og ikke minst fotografere - ulike typer fly. Utsiktsplattformen ved vestre rullebane på Oslo Lufthavn er et populært turmål på Gardermoen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jul 2013

Fin sti fra Harestua

Av Bjørg Løvlien

Like ved den gamle togstasjonen på Harestua går det en fin sti sørover. Den går mellom toglinjen og skogsbilveien, og kommer inn på sistnevnte der kjerreveien ned til Monsrud starter. Stien står ikke avmerket på kartet, men er godt opparbeidet. På bildet ser vi starten på stien, som går inn til høyre omtrent der mannen på bildet er. Se også bilde nr. 17769.

07 Jul 2013

Ull ved Monsrud

Av Erik Unneberg |

Fra Monsrudvika på østsiden av Harestuvannet går det en sti, som er fin å sykle på, oppover i lia. Den går under Gjøvikbanen, og går etter hvert over til å bli en gressbevokst kjerrevei. Den leder i sin tur opp til skogsbilveien ved Monsrud. Herfra kan man sykle nordover til Harestua. I den øverste delen av kjerreveien møtte jeg i ettermiddag disse ulldottene, som la på sprang da kameraet ble hentet frem.

01 Aug 2013

Lille Oppkuvvann i kveldssol

Av Tom Stensaker

Den første kvelden i august ligger Lille Oppkuvvann badet i sol. Vi skuer utover vannet fra utløpet som renner nordvestover mot Nordre Heggelivann.