Sommerføre

Skiløypetraseen øst for Damvann er godt planert, og på denne tiden av året er den gressbevokst. Her er det fint å sykle, og selv etter nedbøren de siste dagene var det ikke så veldig vått her. Med utbedringen av driftsveien mellom Butterudbonn og Damvann har syklistene fått et langt bedre tilbud i denne delen av Vestmarka. Det er nå bedre forbindelse fra Store Sandungen til blant annet Lindeberget, Vannverksbommen ved Fv 285 langs Holsfjorden. Hvis du finner frem til bilde nr. 19305 i Markadatabasen, ser du hvordan det så ut akkurat her snaut fire måneder tidligere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2013

Augustmorgen ved Aurevann

Av Kjersti von Krogh

Stille ettersommer ved vestre dam i sydenden av Aurevann, som ble regulert til vannforsyning i 1939. Dette vakre vannet ligger midt i Lillomaka nord for Breisjøen, på grensen mellom Nittedal og Oslo.

09 Aug 2013

Nå går vi for gull!

Av Kjersti von Krogh |

Etter uker med varmt vær i juli, kom typisk augustvær med høye temperaturer, tordenvær og skybrudd. Akkurat vær som får kantarellene til å skyte i været, og et par kilo ble dagens fangst!

09 Aug 2013

På vei mot Damvann

Av Erik Unneberg |

Driftsveien mellom Butterudbonn og Damvann er oppgradert, og er nå bedre egnet for sykling. Noe steinete er det, så i de bratteste partiene kan det være greit for noen å trille sykkelen.