Rester av innredningen til Havnlikoia

Sett i forhold til at koia ble revet så sent som på 1970-tallet, er det svært få spor etter den. Her er restene av innredningen samlet, en vedkomfyrtopp, kaffelars av aluminium, en sinkbøtte, en emaljert balje og en flat aluminium hermetikkboks. I tillegg fantes det en mosegrodd takstein.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 2013

Sporene etter Havnlikoia

Av Odd Tore Saugerud

Havnlikoia lå nord for Havnlimyr (Hamlimyr på noen kart), som ligger øst for Mellomåsen ved Skjellbreia. Ifølge Even Saugstad i Østmarka fra A til Å" var denne et mye brukt overnattingssted for turfolket på 1950- og 60-tallet. Den ble revet på 1970-tallet. I dag er det restene av innredningen som er best synlig. Stien som Atie står på, går ved siden av grunnmuren, men grunnmuren føles med føttene bedre enn den kan sees.

15 Aug 2013

Steinsjøen og Steinsjøputten

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Steinsjøen ligger en liten, men ganske idyllisk myrputt. Skiløypa over Steinsjøen til Vangen tangerer østkanten av denne.

15 Aug 2013

Hvalrygger i Steinsjøen

Av Odd Tore Saugerud

Steinsjøen må ha fått navnet sitt på grunn av stein, og i solskinnet kunne vi se både stein og undervannsskjær. Hadde disse skjærene vært på land, ville noen kalt dem hvalrygger på grunn av formen. Under vann passer navnet enda bedre.