Skålsjøen: en fraflyttet beverhytte

Her har vi kommet til beverhytta som kan anes på bilde nr. 19910. Hytta var nok fraflyttet, for det var ingen ferske spor av beveraktiviteter i nærheten. Derimot var det en ca. 50 cm lang buorm der, som kastet seg i vannet da den så kameraet. Den burde være med på bildet, men svømte sannsynligvis under vann da det ble tatt. Rart at den ikke søkte tilflukt i kvistrøysa i stedet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2013

Skålsjøen: idyll med vannliljer og solglitter mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Denne augustdagen var det full sommer i solskinnet. Men de flest gule vannliljene hadde avsluttet blomstringen og satt frukt i stedet. Ellers var det flere spor etter bever, og beverhytta kan sees langs høyre (vestre) bredd rett nedenfor den høyeste furua.

17 Aug 2013

Skålsjøen: et tilbakeblikk mot Skålsjøkoia og bevergnag

Av Odd Tore Saugerud

Skålsjøkoia i nordøstvika av Skålsjøen ble satt opp i 1945 og holdes fortsatt i god hevd. Langs strendene av vannet er det spor etter stor beveraktivitet, men ingen av «gnagene» var årsferske.

17 Aug 2013

Skogen tar over

Av Eivind Molde

Et blikk tilbake mot Fallet, før kulturlandskapet avløses av "de store skoger". Skogsbilveien går innover til Ihlangsvangen, og derfra kan man fortsette til Garsjøen - eller legge turen inn Migerdalen, med Steinsjøen eller Utsjøen som mål. Fra stedet der bildet er tatt (i Nes kommune, nord for Skogbygda), er det ca. 2,5 kilometer i luftlinje til Nord-Odal i Hedmark.