Skålsjøen: utsikt mot øya hvor Losby drev sagbruk

I Skålsjøen er det flere øyer. På den største av dem drev Losby sagbruk vinterstid fra 1929 til 1935. Drivkraften var den samme lokomobilen som endte sine dager på Sør-Skytten ca. 1947, se bilde nr. 19914 og bilde nr. 13047.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2013

Skålsjøen: ei gjengrodd vik

Av Odd Tore Saugerud

På kartene er det tegnet ei stor vik inn mot Høgmyrholtet på dette stedet. Men nå er den grodd igjen med myr, sannsynligvis med flytetorver. Rester etter en klopp av stokker på sydsiden av vika (til venstre i bildet) viser at det må ha vært lenge siden det var åpent vann her. Det så ikke tilrådelig ut å ta snarveien over myra.

17 Aug 2013

Skålsjøen: en fraflyttet beverhytte

Av Odd Tore Saugerud

Her har vi kommet til beverhytta som kan anes på bilde nr. 19910. Hytta var nok fraflyttet, for det var ingen ferske spor av beveraktiviteter i nærheten. Derimot var det en ca. 50 cm lang buorm der, som kastet seg i vannet da den så kameraet. Den burde være med på bildet, men svømte sannsynligvis under vann da det ble tatt. Rart at den ikke søkte tilflukt i kvistrøysa i stedet.

17 Aug 2013

Skålsjøen: idyll med vannliljer og solglitter mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Denne augustdagen var det full sommer i solskinnet. Men de flest gule vannliljene hadde avsluttet blomstringen og satt frukt i stedet. Ellers var det flere spor etter bever, og beverhytta kan sees langs høyre (vestre) bredd rett nedenfor den høyeste furua.