Skålsjøen: demningen i nordøstvika

Ifølge Even Saugstad i "Østmarka fra A til Å" er Skålsjøen oppdemmet to meter med en gammel demning av stein og jord i sydenden. Men også i nordøstvika ved utløpet mot Skålsjødalen er det en demning. Denne er av betong, med utløpsrør ca. to meter under topp damkrone og regulerbart overløp til ca. en meter under damkrone. Det er ingen synlig lekkasje i dammen, men likevel er vannstanden ca. 30 cm under regulert overløp. Dette er nok til å forklare uoverensstemmelser mellom kartene og virkelig utstrekning av Skålsjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Apr 2007

Restene etter lokomobilen

Av Odd Tore Saugerud |

Ved Søndre Skytten ligger fortsatt restene etter lokomobilen som drev sagbrukene ved Skålsjøen og Søndre Skytten. Dette er det eldste bildet jeg har av den, og nyere bilder viser at den holder på å bli borte i kratt og andre vekster.

17 Aug 2013

Skålsjøen: utsikt mot øya hvor Losby drev sagbruk

Av Odd Tore Saugerud

I Skålsjøen er det flere øyer. På den største av dem drev Losby sagbruk vinterstid fra 1929 til 1935. Drivkraften var den samme lokomobilen som endte sine dager på Sør-Skytten ca. 1947, se bilde nr. 19914 og bilde nr. 13047.

17 Aug 2013

Skålsjøen: ei gjengrodd vik

Av Odd Tore Saugerud

På kartene er det tegnet ei stor vik inn mot Høgmyrholtet på dette stedet. Men nå er den grodd igjen med myr, sannsynligvis med flytetorver. Rester etter en klopp av stokker på sydsiden av vika (til venstre i bildet) viser at det må ha vært lenge siden det var åpent vann her. Det så ikke tilrådelig ut å ta snarveien over myra.