Skålsjøen: kanthogst i Skålsjødalen

Til Skålsjøen skulle det være en fin sykkeltur fra Losby. Denne dagen var det ikke slik. Det var kanthogst med felling av trærne inn over veien fra Sør-Tangen og videre til veiens ende, både mot Skålsjøen og mot Røyrivannskoia. Det er ingen grunn til å sykle her før det blir ryddet om man ikke ønsker spesielle utfordringer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2013

Skålsjøen: demningen i nordøstvika

Av Odd Tore Saugerud

Ifølge Even Saugstad i "Østmarka fra A til Å" er Skålsjøen oppdemmet to meter med en gammel demning av stein og jord i sydenden. Men også i nordøstvika ved utløpet mot Skålsjødalen er det en demning. Denne er av betong, med utløpsrør ca. to meter under topp damkrone og regulerbart overløp til ca. en meter under damkrone. Det er ingen synlig lekkasje i dammen, men likevel er vannstanden ca. 30 cm under regulert overløp. Dette er nok til å forklare uoverensstemmelser mellom kartene og virkelig utstrekning av Skålsjøen.

08 Apr 2007

Restene etter lokomobilen

Av Odd Tore Saugerud |

Ved Søndre Skytten ligger fortsatt restene etter lokomobilen som drev sagbrukene ved Skålsjøen og Søndre Skytten. Dette er det eldste bildet jeg har av den, og nyere bilder viser at den holder på å bli borte i kratt og andre vekster.

17 Aug 2013

Skålsjøen: utsikt mot øya hvor Losby drev sagbruk

Av Odd Tore Saugerud

I Skålsjøen er det flere øyer. På den største av dem drev Losby sagbruk vinterstid fra 1929 til 1935. Drivkraften var den samme lokomobilen som endte sine dager på Sør-Skytten ca. 1947, se bilde nr. 19914 og bilde nr. 13047.