På hjul gjennom skogen

Hans Otto Tomter manøvrerte seg i ettermiddag i fin stil gjennom skogen i traseen mellom Setertjernstua og Grinitajet. Bildet er tatt et par hundre meter øst for Stutauet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2013

Kulturminne i Grinderdalen

Av Torkel Kristoffersen |

Rester efter en demning i bekken som renner fra Grinderen ut i Støttumfjorden. Til høyre for murrestene er kloppen OOT har bygget. Bak kloppen er det en liten beverdam, slik at bekken er demmet opp. Jeg kan huske at på 1960-tallet, før beveren kom tilbake, var det fortsatt spor efter plankevegger i bekken mellom Grinderen og Børtervann. Et minne fra tidligere tiders tømmerfløting.

19 Aug 2013

Bøvelstadseter

Av Torkel Kristoffersen

Bøvelstadseter ligger på en tange nedenfor Bøvelstad. Bøvelstad er den røde bygningen som kan skimtes mellom trærne til venstre.

19 Aug 2013

Sommerdag ved Rausjø

Av Torkel Kristoffersen

Bildet er tatt nordover fra Rausjøveien. Dette er den armen av Rausjø som strekker seg opp mot Mosjøen.