Fiskelausen

Navnet på dette tjernet - Fiskelausen - innbyr ikke akkurat til å fiske med store forventninger om fangst. Men ellers var det riktig idyllisk her tirsdag ettermiddag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2013

Utsikt mot Ramstadslottet fra Barlindåsen

Av Odd Tore Saugerud

Vel er Barlindåsen Østmarkas høyeste, men utsikten derfra er ikke all verden. Om du følger gulstien fra toppen mot syd, kommer du til et stidele med en avstikker til et høydepunkt med berg i dagen. Det var det beste utsiktspunktet vi fant, med bra utsikt mot Ramstadslottet, og muligheter til å skimte fjernere områder som Blystadlia og Øyeren.

19 Aug 2013

En kløft med utsikt mot Blåtjern

Av Odd Tore Saugerud

Dette var et av de forholdvis få stedene det var mulig å se Blåtjern fra lia syd for vannet. Høyere opp var kløfta et enda dypere v-formet juv, som det ikke var mulig å krysse. Legg merke til den naturlige prekestolen på venstre side av bildet. I terrenget var likheten med en prekestol enda større.

19 Aug 2013

Urskogpreg i dalen fra den sydvestre vika i Blåtjern

Av Odd Tore Saugerud

Den bratte, nordvendte lia syd for Blåtjern har et tydelig urskogpreg. Her dominerer gamle vindfall bevokst med tykk mose i høy bregneskog.