Østre (Store) Otertjern

Det er to Otertjern som er forbundet med en myrtarm med en liten bekk. Det østre er det største og ganske idyllisk der det ligger omkranset av myr mot Søndre Otertjernsåsens bratte vestvegg. I nordenden (venstre side av bildet) er to rødmerkete staker til skiløypa synlige. Det ganske flate partiet mot høyre til Stuteskallen var nærmest ufremkommelig på grunn av tynningshogst, og bredden av vannet i dette området er ikke mye bedre med en blanding av flytetorv, tett løvkratt og skrenter og stup. Ikke anbefalelsesverdig før tynningshogsten begynner å råtne og har blitt klemt flat av snø.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2013

En fin rasteplass syd på Søndre Otertjernsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Otertjernsåsen har svært bratte sider med stuprekker mot vest og øst. Åsryggen mot syd er også bratt, men grei å ta seg både opp og ned. Et stykke nedenfor toppen er det et slettere parti med rester etter bål og bra utsikt mot Otertjernene. Hit går det også en tydelig og god sti til skaret mellom Søndre Otertjernåsen og Stuteskallen. Deretter forsvant sti og fremkommelighet i en av de verste og mest uryddige tynningshogster som vi har opplevd, og vi har opplevd mange!

21 Aug 2013

Søndre Otertjernsåsen (531 moh.) med furua

Av Odd Tore Saugerud

På den Søndre Otertjernsåsen er det først og fremst den forblåste tørrfurua med grener bare mot sydvest som fanger oppmerksomheten. I tillegg er det to bolter, den ene med gul bakgrunn. Et bilde fra 1995 viser at furua da fortsatt hadde barnåler. Utsikten fra toppen og toppartiet er nokså begrenset. Selv om det ikke går sti eller tråkk til toppen, var den greit tilgjengelig fra skiløypa fra nordvestsiden der stupveggen slutter.

22 Aug 2013

Augustsommer ved Sognsvann

Av Kjersti von Krogh

Yrende liv av unge og gamle rundt Sognsvann denne deilige formiddagen i slutten av august. Ingen høsttegn å spore, vi nyter siste rest av sommeren 2013 i fulle drag!