En renne i myra og en jernbolt

Renna mot syd fra Vestre Otertjern kunne innledningsvis lignet på et område hvor det er skåret torv, men blir raskt for dyp til dette. I renna står det også en solid jernbolt, som bekrefter at dette har med Otertjernsrenna å gjøre. Otertjernsrenna var det største tømmerrenneanlegget som ble bygget i Marka, fra Søndre Heggelivann over Otertjerna og til Slora. Først var det 2,6 kilometer renne med 26 meter fall til Vestre (Lille) Otertjern, så var det 400 meter i tjernet og 100 meter utgravd kanal til en steindemning, og deretter 2,4 kilometer renne med 250 meter fall. I drift i tidsrommet 1924 til 1934, med store driftsproblemer: Første del hadde ikke nok fall, andre del hadde for mye, trerenna tørket ut og lakk slik at det tok dager før vannet nådde ned til Slora. Erstattet av kanal og renne Skamræk - Skotta - Storflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2013

Vestre (Lille) Otertjern med utgravd renne i myra

Av Odd Tore Saugerud

Vestre Otertjern er mye mindre enn det østre, er omgitt av vide myrer og har naturlig utløp mot nord. Mot syd heller myra oppover, og det er en tydelig utgravd renne fra vannet og sydover.

21 Aug 2013

Østre (Store) Otertjern

Av Odd Tore Saugerud

Det er to Otertjern som er forbundet med en myrtarm med en liten bekk. Det østre er det største og ganske idyllisk der det ligger omkranset av myr mot Søndre Otertjernsåsens bratte vestvegg. I nordenden (venstre side av bildet) er to rødmerkete staker til skiløypa synlige. Det ganske flate partiet mot høyre til Stuteskallen var nærmest ufremkommelig på grunn av tynningshogst, og bredden av vannet i dette området er ikke mye bedre med en blanding av flytetorv, tett løvkratt og skrenter og stup. Ikke anbefalelsesverdig før tynningshogsten begynner å råtne og har blitt klemt flat av snø.

21 Aug 2013

En fin rasteplass syd på Søndre Otertjernsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Otertjernsåsen har svært bratte sider med stuprekker mot vest og øst. Åsryggen mot syd er også bratt, men grei å ta seg både opp og ned. Et stykke nedenfor toppen er det et slettere parti med rester etter bål og bra utsikt mot Otertjernene. Hit går det også en tydelig og god sti til skaret mellom Søndre Otertjernåsen og Stuteskallen. Deretter forsvant sti og fremkommelighet i en av de verste og mest uryddige tynningshogster som vi har opplevd, og vi har opplevd mange!