Rester av en fløtningsdemningen syd for Vestre Otertjern

Følger du kanalen mot syd fra Vestre Otertjern inn i skogen, finner du de to steinrøysene på bildet, en på hver side av kanalen. Slike røyser er ganske typiske for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned. Inne i skogen er det også en rad med stokker som er slått ned i myra/skogbunnen som en fortsettelse av steinrøysene. Dette er rester av fløtningsdemningen som var starten på tømmerrenna ned til Slora, og den fortsatte i en utgravd renne videre nedover i skogen. Plasseringen av en demning på en høyde hvor vannet har naturlig avløp i motsatt retning, virker nokså ulogisk. Men en atthaldsdam av stein over avløpet i nord hevet vannstanden med tre meter, slik at Otertjernene gikk i ett. Jeg mener at vi fant spor etter denne på tilbakeveien da vi hadde besøkt kjentmannspost nr. 14 2008-10 i oktober 2008, men da var det kaldt, tett tåke og sludd/regn, og det ble ingen bilder der. Jeg mener også å huske at jeg fant deler av tømmerfagverket som bar tømmerrenna første gang jeg var i området for vel 40 år siden, men heller ikke da ble det tatt bilder. Steindemningen var kjentmannspost 1994-96.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2013

En renne i myra og en jernbolt

Av Odd Tore Saugerud

Renna mot syd fra Vestre Otertjern kunne innledningsvis lignet på et område hvor det er skåret torv, men blir raskt for dyp til dette. I renna står det også en solid jernbolt, som bekrefter at dette har med Otertjernsrenna å gjøre. Otertjernsrenna var det største tømmerrenneanlegget som ble bygget i Marka, fra Søndre Heggelivann over Otertjerna og til Slora. Først var det 2,6 kilometer renne med 26 meter fall til Vestre (Lille) Otertjern, så var det 400 meter i tjernet og 100 meter utgravd kanal til en steindemning, og deretter 2,4 kilometer renne med 250 meter fall. I drift i tidsrommet 1924 til 1934, med store driftsproblemer: Første del hadde ikke nok fall, andre del hadde for mye, trerenna tørket ut og lakk slik at det tok dager før vannet nådde ned til Slora. Erstattet av kanal og renne Skamræk - Skotta - Storflåtan.

21 Aug 2013

Vestre (Lille) Otertjern med utgravd renne i myra

Av Odd Tore Saugerud

Vestre Otertjern er mye mindre enn det østre, er omgitt av vide myrer og har naturlig utløp mot nord. Mot syd heller myra oppover, og det er en tydelig utgravd renne fra vannet og sydover.

21 Aug 2013

Østre (Store) Otertjern

Av Odd Tore Saugerud

Det er to Otertjern som er forbundet med en myrtarm med en liten bekk. Det østre er det største og ganske idyllisk der det ligger omkranset av myr mot Søndre Otertjernsåsens bratte vestvegg. I nordenden (venstre side av bildet) er to rødmerkete staker til skiløypa synlige. Det ganske flate partiet mot høyre til Stuteskallen var nærmest ufremkommelig på grunn av tynningshogst, og bredden av vannet i dette området er ikke mye bedre med en blanding av flytetorv, tett løvkratt og skrenter og stup. Ikke anbefalelsesverdig før tynningshogsten begynner å råtne og har blitt klemt flat av snø.