Nysnø i august

Litt nysnø lå igjen i Gopletjernsbakkene etter heftig snøbyge om ettermiddagen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Utsikt fra Gråberghaugen

Av Tom Stensaker

Flott utsikt fra Gråberghaugen mot Søndre Heggelivann. Adkomst fra Nye Heggeliveien, 300 meter før Vakerseter, dårlig sti, men greit å ta seg frem.

21 Aug 2013

Rester av en fløtningsdemningen syd for Vestre Otertjern

Av Odd Tore Saugerud |

Følger du kanalen mot syd fra Vestre Otertjern inn i skogen, finner du de to steinrøysene på bildet, en på hver side av kanalen. Slike røyser er ganske typiske for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned. Inne i skogen er det også en rad med stokker som er slått ned i myra/skogbunnen som en fortsettelse av steinrøysene. Dette er rester av fløtningsdemningen som var starten på tømmerrenna ned til Slora, og den fortsatte i en utgravd renne videre nedover i skogen. Plasseringen av en demning på en høyde hvor vannet har naturlig avløp i motsatt retning, virker nokså ulogisk. Men en atthaldsdam av stein over avløpet i nord hevet vannstanden med tre meter, slik at Otertjernene gikk i ett. Jeg mener at vi fant spor etter denne på tilbakeveien da vi hadde besøkt kjentmannspost nr. 14 2008-10 i oktober 2008, men da var det kaldt, tett tåke og sludd/regn, og det ble ingen bilder der. Jeg mener også å huske at jeg fant deler av tømmerfagverket som bar tømmerrenna første gang jeg var i området for vel 40 år siden, men heller ikke da ble det tatt bilder. Steindemningen var kjentmannspost 1994-96.

21 Aug 2013

En renne i myra og en jernbolt

Av Odd Tore Saugerud

Renna mot syd fra Vestre Otertjern kunne innledningsvis lignet på et område hvor det er skåret torv, men blir raskt for dyp til dette. I renna står det også en solid jernbolt, som bekrefter at dette har med Otertjernsrenna å gjøre. Otertjernsrenna var det største tømmerrenneanlegget som ble bygget i Marka, fra Søndre Heggelivann over Otertjerna og til Slora. Først var det 2,6 kilometer renne med 26 meter fall til Vestre (Lille) Otertjern, så var det 400 meter i tjernet og 100 meter utgravd kanal til en steindemning, og deretter 2,4 kilometer renne med 250 meter fall. I drift i tidsrommet 1924 til 1934, med store driftsproblemer: Første del hadde ikke nok fall, andre del hadde for mye, trerenna tørket ut og lakk slik at det tok dager før vannet nådde ned til Slora. Erstattet av kanal og renne Skamræk - Skotta - Storflåtan.