Vingede skarer over enga ved Finnstad

Plassen Finnstad var meget idyllisk denne dagen, med drøvtyggende kuer i fortsatt knallgrønn eng. Men av Finnstad er det ingen mangel på bilder i Markadatabasen. Noe mer uvanlig var gjerne trafikken i det lavere luftrom, hvor skarer av libeller drev jakt. Her er det blant annet en som satte full fart mot kameraet. Finnstad var kjentmannspost 1990-92.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Skaret mot Finnstad

Av Odd Tore Saugerud

Syd på Pershusfjellet er det et dypt skar. Her var det greit å legge adkomstveien til Finnstad. Denne vakre augustdagen sto sola fortsatt ned i skaret da vi passerte det, og Atie kunne nyte sola idet hun passerte det høyeste punktet.

23 Aug 2013

Kattehaler ved Dælivann

Av Erik Unneberg |

I åkerkanten ved Dælivann lyste de purpurrøde kattehalene opp denne sensommerdagen. Planten har vært benyttet som legemiddel. Mer om dette kan du lese på siden http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/lyth_sal.htm.

23 Aug 2013

Naturen overtar

Av Tom Stensaker

Skogen sluker vollen og husene står knapt oppreist på Ingeborgseter. Vår gamle seterkultur på Krokskogen forsvinner og blir til det den en gang var før mennesket gjorde sitt inntog.